A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imovane 5mg

Imovane - Fass

6/12/2014
04:48 | Author: Caitlin White

Imovane 5mg
Imovane - Fass

Imovane är ett sömnmedel för behandling av olika former av sömnbesvär t.ex.. Rekommenderad dos för äldre är en halv tablett Imovane 7,5 mg, vilket.

Denna bipacksedel ändrades senast Förpackningsinfo Skyddsinfo Egenvårdsinfo Miljöinfo.

Särskild receptblankett krävs Sömnmedel. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Risk för tillvänjning föreligger.

Din läkare kan då ordinera en lägre dos. Berätta för din läkare om du har haft någon sjukdom eller några andra medicinska besvär, särskilt om du lider av nedsatt leverfunktion, kroniskt nedsatt andningsfunktion, nedsatt allmäntillstånd eller är äldre (hos äldre personer stannar läkemedel kvar längre i kroppen).

Comments (1)Read moreLkeinfo.fi - Imovane 5 mg ja 7,5 mg kalvopllysteiset tabletit

4/11/2014
06:56 | Author: Evan Martin

Imovane 5mg
Lkeinfo.fi - Imovane 5 mg ja 7,5 mg kalvopllysteiset tabletit

20. elokuu 2014 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imovane 5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Imovane 7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. tsopikloni. Lue tämä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Mitä Imovane sisältää. Näin menelen suojelet luontoa. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.

Imovane-tabletteja käytetään unilääkkeenä tilapäisiin tai lyhytaikaisiin unettomuustiloihin, kuten nukahtamisvaikeuksiin, liian varhaisiin aamuheräämisiin tai toistuviin yöllisiin heräämisiin.

Comments (2)Read more

Imovane sanofi-aventis - Felleskatalogen

12/20/2014
02:16 | Author: Devin Garcia

Imovane 5mg
Imovane sanofi-aventis - Felleskatalogen

Zopiclon. 5 mg, resp. 7,5 mg, lactos. 20,5 mg, resp. 30,8 mg, const. q.s. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Filmdrasjert. Tabletter 7,5 mg med delestrek. Imovane.

N02A G01 - Morfin og spasmolytika.

Utleveringsgruppe. 2 Reseptgruppe. Det er fri prisfastsetse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris.

N02A B72 - Petidin, kombinasjoner med psykoleptika.

ATC-nr.: N05C F01. Interaksjonsanalyse Identifikasjonssøk Avansert søk sanofi-aventis Hypnotikum.

Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising.

Comments (3)Read more